Feeds:
Articole
Comentarii

About: Vasile Alexandru Talos

Site web
https://vasilealexandrutalos.wordpress.com
Detalii
V.Al.Talos este un pastor baptist român care a slujit biserica lui Hristos atât în vremurile de restrişte sub dictatura comunistă, cât şi în anii de după revoluţie. Dânsul a fost multă vreme păstor al Bisericii Sfânta Treime din Bucureşti, iar în ultimii ani s-a implicat în plantarea cu succes a unei noi biserici, anume Biserica Baptistă BunaVestire, care momentan foloseşte sala Dalles pentru întâlnirile ei duminicale. Pastorul V.Al.Taloş a fost unul dintre cei care au opus făţiş rezistenţă ateizării forţate a României, situându-se mereu în poziţii de risc pentru a apăra cauza Bisericii lui Hristos. După Revoluţie a slujit ca preşedinte atât al Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste cât şi al Alianţei Evanghelice din România.

Posts by Vasile Alexandru Talos: